Obyvatelé z okolí Energobloku v Domoradicích mohou pomoci s identifikací zápachu - Tiskové zprávy - Carthamus

Hledej!
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obyvatelé z okolí Energobloku v Domoradicích mohou pomoci s identifikací zápachu

Vytvořil v Tiskové zprávy · 5/4/2017 17:54:00
Č e s k ý   K r u m l o v,   5. dubna 2017 – Energoblok v Domoradicích spouští v současné době unikátní systém na sledování emisí pachových látek. Jedná se o norský systém Purenviro TOM, který automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl zápachu do okolí. Obyvatelé v okolí Energobloku tak mají jedinečnou možnost zapojit se do monitoringu zápachu a přispět k identifikaci jeho možných zdrojů. 

Rozhodli jsme se investovat do systému, který pomůže identifikovat zdroj zápachu v okolí Energobloku,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska a dodává: „Byli bychom moc rádi, kdyby se do sledování kvality ovzduší v okolí Energobloku zapojilo co nejvíce občanů. Jde nám o společnou věc, a to minimalizovat dopady činnosti Energobloku na životní prostředí.

Prostřednictvím intuitivního systému Purenviro TOM mohou občané v mapě velice jednoduše označit místo, kde zaznamenali zápach. Systém stěžovateli odpoví zpět, jaké jsou na základě aktuálních povětrnostních podmínek možné koncentrace pachových látek v místě, kde se v daném okamžiku nacházel a zda je možné, aby zdrojem zápachu byl Energoblok, anebo se jedná o jiný zdroj pachu. 

Stížnost na zápach lze provést přes počítač prostřednictvím tohoto odkazu, nebo přes mobilní aplikaci v mobilním telefonu, kterou je možné stáhnout zde, anebo přes QR kód. O společnosti CARTHAMUS a.s.

Společnost CARTHAMUS, a. s., provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 4000 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.

Kontakt pro novináře
Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.
tel.: +420 734 141 105
e-mail: skodacek@carthamusas.cz

Bez komentářů

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky