Historie energobloku - Carthamus

Hledej!
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie Energobloku

Vlastní energetický závod byl kolaudován v roce 1988 jako výtopna, tedy jako zdroj tepla, které není vyráběno kombinovaně společně s elektřinou. Teplo bylo vyráběno spalováním hnědého uhlí s nízkou výhřevností. 

Společnost CARTHAMUS a.s., výtopnu zakoupila v roce 2005 s tím, že z ní vybuduje elektrárnu, resp. teplárnu na biomasu. V roce 2011 byl zahájen projekt „Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích“. Ke stávajícímu uhelnému kotli byl vybudován biomasový parní kotel, za který byl instalován turbogenerátor, který z páry vyrábí elektrickou energii. Výkon turbogenerátoru je 9,1 MWe/h. Základním palivem je předsušená dřevní štěpka o výhřevnosti 9 – 12 MJ/kg a její spotřeba činí cca 100 000 t/rok. 

Na konci roku 2012 došlo k ukončení realizace projektu rekonstrukce a dne 29.11.2012 projekt obdržel souhlas stavebního úřadu se zahájením zkušebního provozu. Dne 22.12.2012 došlo k prvnímu paralelnímu připojení nového zdroje na spalování biomasy k distribuční síti E.ON.

Projekt výroby elektrické energie a tepla z biomasy byl spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace ve výši 30 % pořizovací hodnoty investice. Projekt získal druhé místo v 6. ročníku celostátní soutěže Energetický projekt roku 2007.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky