Napsali o nás - Carthamus

Hledej!
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Napsali o nás

Teplárna investuje, vylepšuje, ale nedodržuje původní projekt. Odpůrci se soudí a nezúčastnění se bojí o teplo.


Společnost CARTHAMUS, která provozuje teplárensko-energetický komplex v Domoradicích na Českokrumlovsku, výrazně snížila v loňském roce emise škodlivin, což má velmi pozitivní dopad na životní prostředí. V loňském roce teplárna v Domoradicích snížila emise škodlivin. Letošní únorové autorizované měření specializovanou firmou dokázalo, že teplárna emisní limity nejen plně dodržuje, ale koncentrace znečišťujících látek jsou hluboko pod stanovenými emisními limity – například emise oxidu siřičitého dosahuje u biomasového kotle jen 9 % zákonem stanoveného emisního limitu. V některých případech dokonce nastalo v meziročním srovnání výrazné zlepšení. V roce 2014 vyprodukoval provoz 6 557 tun CO 2 (oxid uhličitý), přičemž v roce 2015 už to bylo jen 2 057 tun CO 2. To je způsobeno snížením množství spáleného hnědého uhlí.


 
Zatím je Energoblok ve zkušebním provozu, ale i tak už si jeho vedení vyslechlo nespočet stížností a námitek k provozu. Zápach, hluk, prach, doprava biomasy v nákladních autech, odpadní voda. To je výčet těch nejpalčivějších námitek, které mají nejen obyvatelé místní části, ale i radní Českého Krumlova. Starosta za město adresoval své připomínky na krajský úřad při posuzování dopadů na životní prostředí a plánovaných změn.


 
Již více než rok si občané Českého Krumlova stěžují na nelibý zápach, který svým nakyslým charakterem připomíná siláž. Za možný zdroj někteří označují Teplárnu Přísečná, závod na výrobu tepla a elektrické energie technologií spalování dřevní hmoty. Mohou být tyto domněnky oprávněné? Odpověď na otázku hledala Budějcká Drbna přímo v teplárně, kde se setkala s Jindřichem Beznoskou, předsedou představenstva společnosti Carthamus, která teplárnu vlastní a provozuje.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky