Výroba tepla - Carthamus

Hledej!
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výroba tepla

Teplárna v Přísečné má dlouhodobou tradici v zajišťování tepla pro město Český Krumlov, která sahá až do 80. let minulého století.

Teplo je jedním ze dvou hlavních produktů teplárny a prostřednictvím tepelných rozvodů je teplo ve formě páry dodáváno do průmyslové zóny v Domoradicích a do města Český Krumlov.

Teplárna Přísečná provozuje dva kotle o celkovém instalovaném výkonu 38,08 MWt, jedná se o biomasový kotel a uhelný kotel, který se používá pouze ve špičkách pro zabezpečení plynulé dodávky tepla a teplé užitkové vody pro obyvatelstvo Českého Krumlova. 

Teplo je vyráběno spalováním biomasy a hnědého uhlí, kterého se v současné době spaluje minimum. Teplo je společně s elektřinou vyráběno kogeneračním způsobem, což je nejúčinnější cesta přeměny energie paliva na využitelnou energii, tedy elektřinu a teplo, a díky recyklaci tepla z výroby elektřiny je šetrná k životnímu prostředí.

Díky ziskovosti výroby elektrické energie mohla naše společnost dostát svému slibu, který dala vedení města Český Krumlov, a podařilo se jí udržet cenu tepelné energie na úrovni roku 2010. V roce 2015 jsme prodali 137 390 GJ tepelné energie.


 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky