CARTHAMUS a.s. – Energetický zdroj třetího tisíciletí

In: TECHNIKA obor budoucnosti – příloha Deníku 22. února 2018

Domoradická teplárna ukázala zájemcům své zázemí

In: Českokrumlovský deník

Den otevřených dveří v teplárně společnosti Carthamus ukázal novinky.

Kam směřuje českokrumlovská teplárna a její odpůrci?

In: Českokrumlovský deník

Teplárna investuje, vylepšuje, ale nedodržuje původní projekt. Odpůrci se soudí a nezúčastnění se bojí o teplo.

Českokrumlovská teplárna výrazně snížila vypouštění oxidu siřičitého. Proti loňsku o téměř 400 % 

In: Budějcká drbna.cz (on-line)

Společnost CARTHAMUS, která provozuje teplárensko-energetický komplex v Domoradicích na Českokrumlovsku, výrazně snížila v loňském roce emise škodlivin, což má velmi pozitivní dopad na životní prostředí. 

In: Jižní Čechy teď (on-line)

V loňském roce teplárna v Domoradicích snížila emise škodlivin. Letošní únorové autorizované měření specializovanou firmou dokázalo, že teplárna emisní limity nejen plně dodržuje, ale koncentrace znečišťujících látek jsou hluboko pod stanovenými emisními limity – například emise oxidu siřičitého dosahuje u biomasového kotle jen 9 % zákonem stanoveného emisního limitu. V některých případech dokonce nastalo v meziročním srovnání výrazné zlepšení. V roce 2014 vyprodukoval provoz 6 557 tun CO2 (oxid uhličitý), přičemž v roce 2015 už to bylo jen 2 057 tun CO2 . To je způsobeno snížením množství spáleného hnědého uhlí.

Teplárna v Domoradicích trápí místní i vedení Krumlova

In: Jižní Čechy teď (on-line)

Zatím je Energoblok ve zkušebním provozu, ale i tak už si jeho vedení vyslechlo nespočet stížností a námitek k provozu. Zápach, hluk, prach, doprava biomasy v nákladních autech, odpadní voda. To je výčet těch nejpalčivějších námitek, které mají nejen obyvatelé místní části, ale i radní Českého Krumlova. Starosta za město adresoval své připomínky na krajský úřad při posuzování dopadů na životní prostředí a plánovaných změn.
 

Komu nevoní teplárna Přísečná?

In: budejickadrbna.cz (on-line)

Již více než rok si občané Českého Krumlova stěžují na nelibý zápach, který svým nakyslým charakterem připomíná siláž. Za možný zdroj někteří označují Teplárnu Přísečná, závod na výrobu tepla a elektrické energie technologií spalování dřevní hmoty. Mohou být tyto domněnky oprávněné? Odpověď na otázku hledala Budějcká Drbna přímo v teplárně, kde se setkala s Jindřichem Beznoskou, předsedou představenstva společnosti Carthamus, která teplárnu vlastní a provozuje.
 

Kontakt pro média

Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.
E-mail: skodacek@carthamusas.cz
Tel.: +420 734 141 105

Galerie