PROČ S NÁMI?

Proč s námi? 

CARTHAMUS a.s., je společnost zabývající se výrobou elektrické energie a výrobou a rozvodem tepla v oblasti Český Krumlov. Pro všechny tyto činnosti společnost vlastní platné licence v souladu s energetickým zákonem.

Zatímco na většině míst v České republice vystoupaly ceny tepelné energie v posledních deseti letech na dvojnásobek původních částek a v mnoha případech přesahují 700 Kč za gigajoule (GJ), Energoblok Domoradice snížil letos cenu tepla pod celostátní průměr, a to na 574 Kč za GJ. Patří nyní mezi nejlevnější teplárny v Česku.

Úspory umožňující snižování ceny tepla nepocházejí pouze z dobrého využívání paliva, ale též z racionalizace provozu a dobrého ekonomického řízení. I přesto Energoblok Domoradice cenu tepla pro domácnosti dotuje, a to díky ziskovosti výroby elektrické energie. Záměrem je dlouhodobá udržitelnost ceny a její dostupnost pro zákazníky. Při zneužívali monopolu, což se v teplárenství často děje, by si lidé začali stavět vlastní kotelny. Důsledky by byly katastrofální především pro ovzduší a zdraví obyvatel.“ Centrální zdroje tepelné energie, jakým je například domoradický Energoblok, jsou totiž schopny díky instalovaným ekologizujícím opatřením výrazně snížit emise škodlivin do ovzduší. Lokální kotelny by zvýšily emise škodlivých a zdraví nebezpečných plynů na troj až čtyřnásobek, což by se během několika let projevilo na zdraví obyvatelstva.

Připojení nových odběratelů

Chcete-li odebírat tepelnou energii, prosím, kontaktujte níže uvedeného pracovníka.

Prodej tepla se uskuteční na základě uzavřené smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie, jejíž nedílnou součástí jsou technické parametry odběrného místa a cenové ujednání. Detailnější informace naleznete ve Všeobecných podmínkách o dodávce a odběru tepelné energie, které jsou platné od 01.12.2011. 

Napište nám

Více informací Vám poskytne:

Jan Kordina

Tel: +420 724 477 995
Email: kordina@carthamusas.cz

Všeobecné podmínky o dodávce a odběru tepelné energie platné od 01.12.2011

Reklamace a vyúčtování

Myslíte si, že máte chybu ve vyúčtování za odebrané teplo?

S důvěrou se obraťte na pana Jana Kordinu. Reklamaci můžete uplatnit do dvou měsíců od doručení vyúčtování.
E-mail: kordina@carthamusas.cz, t
el: +420 724 477 995

Poruchy dodávky tepla

Pokud máte s naší společností uzavřenou kupní smlouvu na dodávku tepla a odběr tepelné energie, a máte problém s dodávkami tepla, volejte naši nonstop servisní a pohotovostní službu na tel.: +420 380 726 555, +420 602 697 753

Časté dotazy

Pokud od nás chcete začít odebírat tepelnou energii, je nutno uzavřít smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie. 

Pro uzavření smlouvy musíte doložit žádost na dodávku tepelné energie a současně:

 


    Jste-li právnická osoba:


1. Identifikační údaje

2. Výpis z obchodního rejstříku

3. IČ, DIČ

4. Doklad o vlastnictví vytápěného objektu, nebo platnou nájemní smlouvu, ve které jsou řešeny otázky ohledně vytápění

5. Projektovou dokumentaci předávací stanice schválenou technickým oddělením společnosti CARTHAMUS a.s.

6. Předpokládanou výši odběru

7. Bankovní spojení (číslo účtu a kód peněžního ústavu)

8. Adresu zasílání faktur

 


    Jste-li fyzická osoba:


1. Identifikační údaje

2. IČ, DIČ

3. Doklad o vlastnictví vytápěného objektu, nebo platnou nájemní smlouvu, ve které jsou řešeny otázky ohledně vytápění

4. Projektovou dokumentaci předávací stanice schválenou technickým oddělením společnosti CARTHAMUS a.s.

5. Předpokládanou výši odběru

6. Bankovní spojení (číslo účtu a kód peněžního ústavu)

7. Adresu zasílání faktur

 

 

Máte-li zájem připojit se k odběru tepelné energie od naší společnosti, vyplňte formulář „Připojení nových odběratelů“ v sekci „Informace pro zákazníky“ a my Vás budeme kontaktovat. 

Pokud máte s naší společností uzavřenou kupní smlouvu na dodávku tepla a odběr tepelné energie, a máte problém s dodávkami tepla, volejte naši nonstop servisní a pohotovostní službu na tel.: +420 380 726 555. 

Jestliže si myslíte, že máte chybu ve vyúčtování za odebrané teplo, kontaktujte pana Jana Kordinu na e-mailové adrese: kordina@carthamusas.cz, tel: +420 724 477 995.